Sevde'nin Günlüğü

Yazmayı seviyorum…

Gereği düşünüldü!

Mart26

Gereği düşünüldü.
Ne çirkin, ne aşağılık bir söz kalabalığı!
Kim düşündü?
Gereğini nerden bildi de düşündü,
değil mi?

Comments are closed.